Kraanwater filteren voor gezond drinkwater Het valt mij op hoe ontzettend vaak ons drinkwater in het nieuws is. Het zogenaamde 'bruine water' dat uit de leidingen komt, wat eigenlijk betekent dat er teveel deeltjes ijzer en mangaan in ons water zitten (maar dan verroest!). En dan nu de recente berichten over de ernst van de watervervuiling waardoor waterbronnen in Nederland moeten sluiten. Op 29 augustus 2014 kopte nu.nl met grote koppen: 'Vitens luidt noodklok over drinkwater.' Nou, je kan me veel vertellen, maar als het waterleidingbedrijf waar ik mijn kraanwater van afneem de noodklok luidt, dan maak ik mij toch wel zorgen. En dat betekent dat ik voor mijzelf ga zorgen. Waarom wordt nu de noodklok geluid over de veiligheid van ons drinkwater? Waterbedrijf Vitens maakt zich veel zorgen over de winning van schoon drinkwater omdat de bodem de afgelopen decennia enorm is aangetast. Vitens noemt met name de diverse graaf- en booractiviteiten (voor onder meer winning van schaliegas en warmteopslag), de ernstige industriële vervuiling, (dier)geneesmiddelen en overbemesting. De directievoorzitter van Vitens, Lieve Declercq, heeft zelfs moeten besluiten dat Vitens twee waterbronnen moet sluiten (in Zutphen en Nijmegen) omdat het water daar niet aan de norm voldoet. Vervolgens geeft Declercq aan dat meer dan de helft van onze drinkwaterbronnen al niet meer aan de norm voor basiskwaliteit voldoet. De huidige vervuiling kan met zeer kostbare en complexe membraanfiltratie eruit worden gehaald, maar zij vraagt zich hardop af of de zuiveringstechnieken de nieuwe vervuiling wel voldoende uit het water kunnen halen om op grote schaal schoon drinkwater te kunnen blijven produceren. Zij haalt uit naar bedrijven die naar schaliegas boren omdat deze bedrijven niet zo veilig zijn als dat zij zelf beweren. Declercq stelt terecht: "Wij als waterbedrijven weten als geen ander dat elke pijp ooit gaat lekken". Tenslotte blijken chemische bestrijdingsmiddelen veel te veel gemeengoed in huis, tuin en keuken te zijn geworden, we vervuilen massaal onze grond en daarmee ons water. In datzelfde artikel geeft minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) aan dat zij zich geen zorgen maakt omdat het drinkwater in Nederland goed wordt beschermd. Ofwel heeft zij een waterfilter thuis, ofwel luistert zij niet naar noodklokken van partijen die verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid. Voor mijn en jouw veiligheid hoop ik dan maar op het eerste. Waar moet drinkwater in Nederland aan voldoen? In het drinkwaterbesluit zijn verschillende normen opgenomen waaraan het drinkwater in Nederland moet voldoen. De Nederlandse waterbedrijven zijn verplicht zich te houden aan periodieke controles en de uitkomsten van deze controles publiekelijk bekend te maken. Het hele drinkwaterbesluit is compleet onleesbaar (maar klik gerust op de link om jezelf daarvan te overtuigen). Samengevat worden de volgende normen gesteld:Gezondheidskundige normen: chemische stoffen en micro-organismen (zoals bacteriën), waarbij maximale concentraties staan vermeld waarbinnen het drinkwater moet vallen. Gezondheidskundige stoffen die absoluut binnen de gestelde normen moeten vallen, zijn bijvoorbeeld lood, koper, nitraat, nitriet en fluoride. Immers, een teveel aan deze stoffen in ons drinkwater is absoluut schadelijk voor onze gezondheid! Esthetische normen: deze zijn geen direct gevaar voor de gezondheid maar wel vervelend vanuit de ogen van de consument. Voorbeelden zijn slechte kleur, troebel water, ijzer, mangaan en vieze smaak. Bedrijfstechnische normen: middels parameters wordt goede technische bedrijfsvoering en goede waterkwaliteit gemeten. Voorbeelden van stoffen zijn zuurgraad, zuurstof, ammonium en chloride. Voorzorgsnormen: dit betreft schadelijke stoffen voor het milieu zoals bestrijdingsmiddelen en fosfaat.Waarom is gezond water belangrijk? Ons lichaam bestaat voor meer dan 70% uit water. Water is het hoofdbestanddeel van elke cel in ons lichaam. Water bevindt zich in onze cellen, maar ook in de ruimte tussen onze cellen, in ons bloed en lymfevloeistof. Dit water wordt gebruikt voor het hydraten van cellen, weefsels en organen, zodat deze lichaamsdelen goed blijven functioneren. Het vocht in ons lichaam is er ook voor verantwoordelijk dat afvalstoffen uit ons lichaam worden verwijderd. Dat gebeurt via onze urine of via onze huid (zweet). Omdat water zo'n ontzettend belangrijke rol speelt in ons lichaam, vind ik het persoonlijk super belangrijk om het beste water te drinken, immers, mijn motor draait erop! Wat is het beste drinkwater? Het beste water is zonder twijfel natuurlijk bronwater. Dat wordt ook wel 'springwater' genoemd. Natuurlijk bronwater is door de natuur gefilterd en voorzien van zuurstof en mineralen uit de natuur. Bovendien heeft water een hexagonale structuur in de natuur. Dat betekent dat watermoleculen kleine clusters vormen omdat zij door diverse bodemlagen zijn gesijpeld. Dit bronwater is niet in aanraking gekomen met onze verontreiniging. Bovendien is het ontzettend rijk aan mineralen zoals magnesium, zwavel, calcium en sodium. Nog een positieve eigenschap van bronwater is dat dit licht basisch is. Dat betekent dat de pH waarde van bronwater rond de 7.3 en 7.5 schommelt, afhankelijk van de bron. Dat betekent dat drinken van bronwater de pH waarde van je lichaam verhoogt en daarmee de verzuring van je lichaam tegengaat. Je helpt zo je eigen verouderingsproces te vertragen! De laatste reden waarom bronwater zo goed is, is natuurlijk om de onovertroffen smaak, zo fris, zo sprankelend! Natuurlijk is dit bronwater niet natuurlijk meer als het bij ons uit de kraan komt: het is dan al diverse malen bewerkt en heeft een lange weg afgelegd door leidingen waarvan wij ons niet kunnen garanderen dat die van het begin tot het eind in optimale conditie zijn. Thuis filteren een beter resultaat dan waterinstallaties van Evides en Vitens? Deze vraag krijg ik vaker. Het antwoord is een volmondig JA! Kraanwater in Nederland moet voldoen aan bijzonder strenge eisen, want er zijn door de overheid normen opgesteld met betrekking tot de maximum toegestane concentratie gifstoffen in ons kraanwater. Binnen bepaalde normen beschouwt de overheid ons water als 'veilig voor de gezondheid'. Ons drinkwater uit de kraan bevat (zij het lage concentraties) gifstoffen zoals pesticiden, medicijnresten, industriële verontreiniging en zware metalen. Ook bevat ons kraanwater chloor (dat wordt toegevoegd om bacteriën te doden). Bovendien is het waterbedrijf verantwoordelijk tot de hoofdmeter, daarna is het je eigen verantwoordelijkheid. Om een voorbeeld te noemen: oudere huizen hebben nog aanvoerleidingen en/of binnenleidingen van lood, waardoor er lood wordt afgegeven aan het drinkwater. En zoals we weten, valt lood onder de zware metalen! In oudere huizen zelf water filteren, is daarom zeker geen overbodige luxe! Check voor de zekerheid of je binnenleidingen vervangen zijn en heb je zelf een verbouwing in de planning, vervang ze dan meteen. Wat ik mij bovendien voor kan stellen, maar dit is geen feitelijke informatie, is dat waterzuiveraars wel water filteren tot veilig drinkwater (dat is immers hun taak) maar niet tot ultra-zuiver drinkwater. Ten eerste is dat laatste hun taak niet en ten tweede wordt het overgrootte deel van het kraanwater gebruikt voor andere doeleinden dan voor drinkwater (douchen, toilet doortrekken, schoonmaken en koken). Dus moeten we überhaupt van de Nederlandse waterbedrijven verwachten dat zij ultra-zuiver drinkwater leveren? Nee! Veilig drinkwater, dat is hun taak! Wil je ultra-zuiver drinkwater, dan heb je zélf een taak! De eerste winst van zelf water filteren, is dat je het chloor uit het water kan filteren, wat er nu net door de waterbedrijven in is gestopt om de bacteriën in het water te doden. Wat kan je bereiken met zelf water filteren? Afhankelijk van de manier van water filteren die je kiest, kan je met thuis water filteren verschillende voordelen bereiken. Ik noem hier de belangrijkste:Zacht water (vooral interessant in gebieden met overwegend hard water). Controleer hier uw waterhardheid thuis. Hard water bevat veel kalk met als gevolg die vieze (bruine) randen op kopjes of een kalk- of olielaagje op koffie of thee. Lekker water met een betere smaak. Reductie van verontreiniging zoals chloor, zware metalen (zoals lood en koper) en pesticiden. Reductie van medicijnresten. Je kan zelf nog zo terughoudend zijn in medicijngebruik maar uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met het ministerie van VROM in 2003 en 2007 blijkt dat de medicijnresten in ons kraanwater zijn toegenomen. Reductie van kalk (goed voor lijf maar ook voor kalkaanslag in de keuken(apparaten). Verwijdering van ongewenste smaak- en geurstoffen. Verbeteren mineraalgehalte van het water (toevoeging van voor je lichaam noodzakelijke mineralen).Hoe kun je thuis water filteren? Wil je ook de stap zetten en zelf je eigen water filteren? Dan zijn er verschillende manieren om dat te doen. Grofweg zijn er de volgende methodes:Gebruik van filterkannen. Dit is de eenvoudigste en goedkoopste manier om water zuiverder te maken. De meest populaire kannen zijn de kannen van Brita. Echter, Brita geeft zelf aan dat hun filters slechts 85% van de chloorresten en 70% van de pesticiden verwijderen en de filterresultaten bij geneesmiddelen zijn helaas wisselend. Ik vind zelf de filterkan dus alleen maar geschikt als jouw motto is: "beter iets dan niets". Maar let erop dat je jezelf niet in de maling neemt. Gebruik van Ionizers. Ook een redelijk goedkope variant. Temeer omdat de filters van Ionizers vaak een jaar meegaan, dit in tegenstelling tot filterkannen waarbij de filters elke maand worden vervangen. Een handige meeneem ionizer is de RVS AlkaSportZ Ionizer van 0.33 liter, die het water niet alleen filtert maar ook mineraliseert. Dat zijn nog eens twee vliegen in 1 klap! Is deze te klein voor je, dan kan je kiezen voor een kunststof variant van 0.66 liter, de Waterman Ionizer. 4-in-1 thuissystemen voor thuis water filteren. Ik noem hier de AquaVit 5 liter variant of de AquaVit 12 liter variant. Deze thuissystemen filteren, mineraliseren, vitaliseren en maken alkalisch/basisch water. Wat ik het best aan deze apparaten vind, is dat deze filters een superkleine doorlaat opening hebben van 0.2 micron! Deze filters laten geen rommel door! Koop je een ander filter, check dan altijd zelf de doorlaatopening van de filters. De doorlaatopening bepaalt immers wat er wel doorheen kan en wat er niet doorheen kan. De AquaVits zijn losse apparaten, zeer compact, werken niet op stroom en zijn dus supergemakkelijk in gebruik. Filters en ionizers aansluiten op de waterleiding. Dit is natuurlijk de meest rigoreuze oplossing! Al je kraanwater loopt in dit geval door het filter zodat je weet dat elk glas, elke pan, of zelfs je afwaswater gefilterd is. Eenmaal geïnstalleerd op de waterleiding wil je niets anders meer! Elke erkende loodgieter kan een IonBron waterfilter en vitalisator plaatsen!Filter jij je water? Waarom wel of waarom niet? Ik hoor graag wat jullie vinden dus laat gerust een berichtje achter! Heb je aanvullende informatie of tegenstrijdige informatie deel deze gerust, dan nemen we die op in een volgend artikel!